CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

 

Luận Văn Master luôn đặt uy tín của mình lên hàng đầu, cam kết sẽ hoàn tiền cho các bạn dưới những lý do sau đây:

Trường hợp bạn muốn hủy không tiếp tục làm bài

Chính sách hoàn tiền được áp dụng trong trường hợp giữa 2 bên đã có ký kết về bài và nhận khoản tiền ứng lúc đầu mà bạn đã chi trả cho dịch vụ mà có thay đổi ý định không tiếp tục nữa mà muốn hủy trước khi Luận Văn Master bắt đầu viết, bạn có thể nhận lại được khoản hoàn trả đầy đủ.

Trong trường hợp người viết đã bắt đầu làm bài của bạn, bạn sẽ không thể hoàn lại toàn bộ tiền. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể được bồi thường một phần. Số tiền có thể được trả lại cho bạn tùy thuộc vào số tiền mà người viết đã hoàn thành vào thời điểm yêu cầu hoàn lại tiền của bạn.

Xin lưu ý rằng nếu bài đã xảy ra 1 thời gian và chuẩn bị được hoàn thành, thì sẽ không được hủy bỏ.

Nếu không có cộng tác viên phù hợp cho bài làm của bạn

Mặc dù chúng tôi có rất nhiều cộng tác viên ở tất cả các ngành nghề, có thể Luận Văn Master không tìm được một CTV có sẵn đủ tiêu chuẩn để hoàn thành bài tập của bạn. Điều này đôi khi có thể xảy ra với các bài yêu cầu đòi hỏi cao và các giấy tờ lớn cần thiết trong thời gian ngắn. Tuy nhiên chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể để tìm người phù hợp nhất, nếu như trong trường hợp bất khả kháng thì Luận Văn Master sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền đã ứng trong thời gian nhanh nhất cho các bạn.

*Yêu cầu hoàn tiền vì bất kỳ lý do nào ngoài những lý do nêu trên sẽ bị từ chối.

Luận Văn Master Xác Nhận

Mọi chi tiết xin liên hệ qua ZALO, GMAIL của Luận Văn Master.