Phương Pháp Viết Tiểu Luận Môn Hành Chính Sổ Sánh, Đạt Điểm Cao

Tiểu luận môn hành chính sổ sánh là một dạng tiểu luận trong lĩnh vực hành chính công, trong đó người viết phân tích và so sánh các khía cạnh của hai hoặc nhiều quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính khác nhau. Mục tiêu của tiểu luận này là cung cấp cái nhìn toàn diện về các đặc điểm, chính sách, quy trình và hiệu quả của các hệ thống hành chính mà người viết quan tâm.

Để muốn làm một bài tiểu luận chất lương cao, thì việc bạn phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức để thù thập tài liệu có giá trị là việc đầu tiên cần phải làm. Tuy nhiên bạn không cần phải tìm đâu xa ngay trên trang tài liệu của luanvanmaster.com đã cung cấp đầy đủ thông tin về các đề tài, đa dạng các ngành nghề để bạn tha hồ tham khảo. Hơn thế nữa những khó khăn của bạn sẽ được giải quyết qua dịch vụ nhận viêt thuê tiểu luận trọn gói thông qua số zalo này ngay Zalo/Tele: 0973287149 nhân viên sẽ tư vấn & báo giá đến bạn sơm nhất.

Để viết một tiểu luận về hành chính sổ sánh, người viết thường tiến hành các bước sau:

 1. Xác định phạm vi so sánh: Người viết phải xác định rõ các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính mà họ muốn so sánh. Điều này giúp hạn chế phạm vi nghiên cứu và tập trung vào những khía cạnh cần được so sánh.
 2. Thu thập thông tin: Người viết nên thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy về các hệ thống hành chính mà họ đang nghiên cứu. Các nguồn thông tin có thể bao gồm sách, bài báo, nghiên cứu, tài liệu chính phủ, và các báo cáo từ các tổ chức quốc tế.
 3. Xác định các tiêu chí so sánh: Người viết cần xác định các tiêu chí để so sánh các hệ thống hành chính, ví dụ như cấu trúc tổ chức, quy trình quyết định, chính sách công, hiệu quả, tính minh bạch, và sự tham gia của công dân. Tiêu chí này sẽ hỗ trợ việc so sánh và phân tích.
 4. Phân tích và so sánh: Sử dụng thông tin đã thu thập, người viết tiến hành phân tích và so sánh các khía cạnh quan trọng của các hệ thống hành chính. Điều này có thể bao gồm việc so sánh ưu nhược điểm, thách thức và cơ hội của mỗi hệ thống, và đưa ra các kết luận dựa trên phân tích.
 5. Tổ chức bài viết: Tiểu luận ngành hành chính sổ sánh cần được tổ chức một cách logic và có cấu trúc rõ ràng. Người viết nên sắp xếp các phần của bài viết sao

Tiếp theo, người viết cần tổ chức bài viết một cách logic và có cấu trúc rõ ràng. Một cấu trúc thông thường cho một tiểu luận môn hành chính sổ sánh có thể bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu: Phần giới thiệu cần trình bày về mục tiêu của tiểu luận, lý do chọn các hệ thống hành chính để so sánh và các tiêu chí đánh giá. Ngoài ra, người viết cũng nên giới thiệu về các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính cụ thể mà sẽ được so sánh.
 2. Nội dung so sánh: Phần này tập trung vào việc phân tích và so sánh các khía cạnh quan trọng của các hệ thống hành chính. Mỗi tiêu chí so sánh có thể được đưa ra một phần riêng biệt để tăng tính rõ ràng và dễ hiểu. Người viết nên cung cấp các thông tin và ví dụ cụ thể để minh họa cho những điểm so sánh.
 3. Đánh giá và kết luận: Phần này đánh giá sự hiệu quả và ưu nhược điểm của các hệ thống hành chính được so sánh. Người viết nên tổng kết lại những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi hệ thống, và có thể đưa ra một cái nhìn tổng quan về sự khác biệt và tương đồng giữa chúng. Kết luận nên phản ánh lại mục tiêu của tiểu luận và có thể đề xuất các khía cạnh cần cải thiện hoặc hướng phát triển trong các hệ thống hành chính.
 4. Tài liệu tham khảo: Cuối cùng, người viết cần cung cấp danh sách các nguồn tham khảo mà họ đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận. Điều này giúp người đọc có thể tra cứu và xác nhận các thông tin được trích dẫn.

Quan trọng nhất là người viết cần duy trì một quy trình phân tích và so sánh khách quan, dựa trên dữ liệu và thông tin chính xác. Các quan điểm cá nhân và đánh giá không nên chiếm quá nhiều trong tiểu luận mà nên được hỗ trợ bằng các bằng chứng và thông tin cụ thể.

Phương Pháp Viết Tiểu Luận Môn Hành Chính So Sánh, Đạt Điểm Cao
Phương Pháp Viết Tiểu Luận Môn Hành Chính So Sánh, Đạt Điểm Cao

Phương pháp làm tiểu luận môn hành chính sổ sánh

Phương pháp làm tiểu luận tại hành chính sổ sánh có thể được thực hiện thông qua các bước sau:

 1. Xác định mục tiêu: Đầu tiên, xác định rõ mục tiêu của tiểu luận, tức là các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính cụ thể mà bạn muốn so sánh. Xác định những yếu tố cụ thể mà bạn muốn tập trung vào trong quá trình so sánh, như cấu trúc tổ chức, quy trình quyết định, chính sách công, hiệu quả, tính minh bạch và sự tham gia của công dân.
 2. Thu thập dữ liệu: Tiến hành thu thập dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy như sách, bài báo, nghiên cứu, tài liệu chính phủ và các báo cáo từ các tổ chức quốc tế. Đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được liên quan trực tiếp đến các yếu tố mà bạn muốn so sánh và có tính tin cậy.
 3. Phân tích dữ liệu: Sử dụng dữ liệu đã thu thập, tiến hành phân tích chi tiết và sâu sắc về các yếu tố mà bạn muốn so sánh. Tìm hiểu về sự khác biệt và tương đồng giữa các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính được nghiên cứu. Đảm bảo rằng phân tích của bạn được dẫn chứng bằng dữ liệu và thông tin cụ thể.
 4. So sánh và đối chiếu: Từ phân tích dữ liệu, tiến hành so sánh và đối chiếu các yếu tố quan trọng giữa các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính. Đánh giá ưu nhược điểm, thách thức và cơ hội của mỗi yếu tố và xác định sự khác biệt và tương đồng giữa chúng.
 5. Đưa ra kết luận: Dựa trên phân tích và so sánh, đưa ra kết luận về các yếu tố mà bạn đã nghiên cứu. Tóm tắt những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi hệ thống, và có thể đề xuất các khía cạnh cần cải thiện hoặc hướng phát triển trong các hệ thống hành chính.
 6. Tổ chức bài viết: Cần tổ chức bài viết một cách logic và có cấu trúc rõ ràng để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Dưới đây là một cấu trúc phổ biến cho tiểu luận trong hành chính sổ sánh:
 7. Giới thiệu: Trình bày mục tiêu của tiểu luận và giới thiệu về các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính được so sánh. Cung cấp lý do vì sao bạn quan tâm đến sự so sánh này và đặt ra các câu hỏi nghiên cứu.
 8. Nội dung so sánh: Chia tiểu luận thành các phần nhỏ dựa trên các yếu tố cụ thể mà bạn muốn so sánh. Mỗi phần nên tập trung vào một yếu tố duy nhất và cung cấp thông tin và ví dụ để minh họa. Trình bày sự khác biệt và tương đồng giữa các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính trong mỗi yếu tố.
 9. Đánh giá và phân tích: Đánh giá hiệu quả, ưu nhược điểm và tiềm năng phát triển của từng yếu tố. Sử dụng dữ liệu và thông tin đã thu thập để đưa ra nhận định và suy luận logic về các yếu tố được so sánh.
 10. Kết luận: Tóm tắt lại các điểm chính từ phần nội dung so sánh và đánh giá. Đưa ra kết luận tổng quan về sự khác biệt và tương đồng giữa các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính. Nêu rõ những hạn chế của tiểu luận và đề xuất hướng phát triển hoặc nghiên cứu tiếp theo.
 11. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tham khảo đã được sử dụng trong tiểu luận. Đảm bảo tuân thủ các quy định về trích dẫn và ghi chú nguồn để đảm bảo tính hợp lệ và minh bạch của các nguồn tham khảo.

Quan trọng nhất là tuân thủ quy trình nghiên cứu khoa học và đảm bảo tính khách quan trong quá trình so sánh. Sử dụng dữ liệu và thông tin chính xác để xây dựng các luận điểm và đánh giá.

Tham khảo bài viết liên quan:====> ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNH CHÍNH 

Kinh nghiệm viết tiểu luận môn hành chính sổ sánh

Viết tiểu luận môn hành chính sổ sánh có thể đòi hỏi một số kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để viết một tiểu luận môn hành chính sổ sánh:

 1. Nắm vững kiến thức về hành chính công: Hiểu rõ về các khái niệm và lý thuyết cơ bản trong lĩnh vực hành chính công. Điều này giúp bạn có nền tảng kiến thức vững chắc để phân tích và so sánh các hệ thống hành chính.
 2. Xác định rõ mục tiêu và phạm vi: Đặt mục tiêu rõ ràng cho tiểu luận và xác định phạm vi so sánh. Điều này giúp hạn chế phạm vi nghiên cứu và tập trung vào những khía cạnh quan trọng.
 3. Thu thập dữ liệu đáng tin cậy: Sử dụng các nguồn dữ liệu chính xác và đáng tin cậy để nghiên cứu và so sánh các hệ thống hành chính. Sử dụng các nguồn tham khảo như sách, bài báo, tài liệu chính phủ, và các nghiên cứu từ các tổ chức quốc tế.
 4. Phân tích và so sánh chính xác: Đảm bảo rằng quá trình phân tích và so sánh của bạn dựa trên dữ liệu và thông tin cụ thể. Sử dụng phương pháp phân tích phù hợp và cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa điểm so sánh.
 5. Bảo đảm tính khách quan: Tránh thiên vị cá nhân và đảm bảo tính khách quan trong quá trình phân tích và đánh giá. Sử dụng các bằng chứng và dữ liệu để hỗ trợ luận điểm và kết luận của bạn.
 6. Tổ chức bài viết một cách logic: Xây dựng một cấu trúc rõ ràng và logic cho bài viết của bạn. Sắp xếp các phần theo thứ tự logic và có liên kết chặt chẽ giữa các ý để tạo nên một luồng logic trong bài viết của bạn.
 7. Kiểm tra chính tả và ngữ pháp: Chú ý đến chính tả, ngữ pháp và cú pháp trong bài viết của bạn. Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không
 8. Sử dụng ví dụ cụ thể: Để làm cho tiểu luận của bạn thêm phong phú và thuyết phục, hãy sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa các điểm so sánh của bạn. Ví dụ có thể là các sự kiện thực tế, chính sách cụ thể, hoặc các thành công và thách thức trong hệ thống hành chính.
 9. Lắng nghe ý kiến phản hồi: Trước khi hoàn thành tiểu luận, hãy xin ý kiến phản hồi từ giáo viên hoặc người đọc khác. Điều này giúp bạn nhận được những góp ý và chỉnh sửa cần thiết để cải thiện bài viết của mình.
 10. Thực hiện kiểm tra cuối cùng: Trước khi nộp bài, hãy đảm bảo thực hiện một kiểm tra cuối cùng để kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và định dạng. Điều này giúp đảm bảo bài viết của bạn chuyên nghiệp và dễ đọc.
 11. Tuân thủ quy tắc trích dẫn: Khi sử dụng các nguồn tham khảo, đảm bảo tuân thủ các quy tắc trích dẫn và ghi chú nguồn. Sử dụng phong cách trích dẫn mà giáo viên hoặc trường đại học yêu cầu, chẳng hạn như APA, MLA hoặc Chicago style.
 12. Đặt câu hỏi và nghiên cứu tiếp theo: Trong kết luận của bạn, đặt ra những câu hỏi tiếp theo hoặc đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Điều này tạo cơ sở cho các nghiên cứu và phát triển tiềm năng trong lĩnh vực hành chính công.

Nhớ rằng viết tiểu luận hành chính sổ sánh đòi hỏi sự cẩn thận và công phu. Hãy dành thời gian để nghiên cứu, phân tích và so sánh các hệ thống hành chính một cách tỉ mỉ.

Tham khảo bài viết liên quan:====> LIST ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI [XUẤT SẮC NHẤT]

Tài liệu, số liệu để làm tiểu luận môn hành chính sổ sánh

Để làm tiểu luận môn hành chính sổ sánh, bạn có thể sử dụng các tài liệu và số liệu từ các nguồn sau đây:

 1. Sách và bài báo: Tìm các sách, bài báo và ấn phẩm chuyên ngành về lĩnh vực hành chính công và các hệ thống hành chính. Các tác giả, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong lĩnh vực này thường viết về các quốc gia, tổ chức hoặc hệ thống hành chính cụ thể và đưa ra những phân tích sâu sắc và so sánh.
 2. Tài liệu chính phủ: Rà soát các tài liệu chính phủ như báo cáo, chính sách, luật pháp và tài liệu chiến lược của các quốc gia hoặc tổ chức được nghiên cứu. Các tài liệu chính phủ thường cung cấp thông tin chính xác và chi tiết về cấu trúc, chính sách và quy trình hành chính.
 3. Tổ chức quốc tế: Tìm hiểu các tài liệu từ các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc (UN), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), và Ngân hàng Thế giới. Các tổ chức này thường có nghiên cứu và báo cáo về hệ thống hành chính của các quốc gia trên toàn thế giới và thường đưa ra các chỉ số, số liệu và phân tích so sánh.
 4. Cơ sở dữ liệu: Sử dụng các cơ sở dữ liệu điện tử như cơ sở dữ liệu nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu chính phủ và cơ sở dữ liệu quốc tế. Các cơ sở dữ liệu này cung cấp số liệu và thông tin về các yếu tố hành chính, chính sách công và các chỉ số đo lường khác.
 5. Khảo sát và nghiên cứu trực tiếp: Nếu có khả năng, bạn có thể thực hiện khảo sát hoặc nghiên cứu trực tiếp để thu thập dữ liệu từ các đối tượng hoặc chuyên gia trong lĩnh vực hành chính. Điều này có thể bao gồm việc tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến, phỏng vấn cá nhân hoặc tham gia vào các nhóm thảo luận.

Khi sử dụng tài liệu và số liệu, hãy đảm bảo kiểm tra tính chính xác, nguồn gốc và độ

Tiêu chí chấm bài tiểu luận môn hành chính sổ sánh

Tiêu chí chấm bài tiểu luận môn hành chính sổ sánh có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của giảng viên hoặc trường đại học. Tuy nhiên, dưới đây là một số tiêu chí phổ biến mà người chấm có thể sử dụng để đánh giá tiểu luận của bạn:

 1. Sự hiểu biết về lĩnh vực hành chính công: Đánh giá mức độ hiểu biết của bạn về các khái niệm, lý thuyết và nguyên tắc cơ bản trong lĩnh vực hành chính công. Đảm bảo rằng bạn áp dụng và giải thích các khái niệm một cách chính xác và logic trong bài viết của mình.
 2. Phạm vi và độ chi tiết: Đánh giá xem bạn đã đặt phạm vi so sánh rõ ràng và hợp lý hay không. Xem xét độ chi tiết và độ tổ chức của các so sánh và phân tích được thực hiện trong tiểu luận.
 3. Sự phân tích và so sánh: Đánh giá khả năng phân tích và so sánh của bạn. Xem xét cách bạn xác định và trình bày các điểm khác biệt và tương đồng giữa các hệ thống hành chính. Kiểm tra tính logic, sự chính xác và khả năng đưa ra các luận điểm và kết luận hợp lý.
 4. Sử dụng nguồn tài liệu: Đánh giá cách bạn sử dụng các nguồn tài liệu và số liệu trong tiểu luận. Xem xét tính chính xác, độ tin cậy và phạm vi của các nguồn tài liệu được trích dẫn. Đảm bảo rằng bạn trích dẫn và tham chiếu đúng cách theo các quy tắc trích dẫn phù hợp.
 5. Cấu trúc và tổ chức: Đánh giá cấu trúc và tổ chức của tiểu luận. Xem xét tính rõ ràng, sắp xếp logic và liên kết giữa các phần và ý trong bài viết của bạn.
 6. Ngôn ngữ và văn phong: Đánh giá ngôn ngữ, ngữ pháp và văn phong của bạn. Xem xét cách bạn sử dụng ngôn từ, câu trúc và cú pháp để truyền đạt ý tưởng một cách chính xác và hiệu quả.
 7. Kết luận và đề xuất: Đánh gi
 8. Luận điểm và ý thức lập luận: Đánh giá tính logic và sự thuyết phục của luận điểm được đưa ra trong tiểu luận. Xem xét cách bạn sử dụng bằng chứng, ví dụ và lập luận để ủng hộ quan điểm của mình. Đảm bảo rằng bạn đưa ra những luận điểm mạnh mẽ và có khả năng thuyết phục người đọc.
 9. Tính sáng tạo và ý tưởng mới: Đánh giá khả năng sáng tạo và đưa ra ý tưởng mới trong tiểu luận của bạn. Xem xét cách bạn áp dụng các ý tưởng và phương pháp mới để phân tích và so sánh các hệ thống hành chính. Đánh giá tính độc đáo và giá trị của những ý tưởng mà bạn đề xuất.
 10. Thông tin bổ sung và nghiên cứu tiếp theo: Đánh giá khả năng cung cấp thông tin bổ sung và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Xem xét cách bạn đề xuất việc nghiên cứu các khía cạnh khác của hành chính công hoặc các hệ thống hành chính cụ thể.
 11. Sự đáng tin cậy và cẩn thận: Đánh giá tính đáng tin cậy và cẩn thận của công việc nghiên cứu. Xem xét cách bạn tiếp cận việc thu thập dữ liệu, phân tích và trình bày kết quả. Đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra tính chính xác và bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu và thông tin được sử dụng.
 12. Ý thức văn hóa và đạo đức: Đánh giá sự ý thức văn hóa và đạo đức trong việc sử dụng tài liệu và số liệu từ các nguồn khác nhau. Đảm bảo rằng bạn đã tuân thủ đúng quy định về trích dẫn, trích nguồn và phân công công việc (nếu có).

Lưu ý rằng các tiêu chí trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của giảng viên hoặc trường đại học. Hãy luôn đọc kỹ hướng dẫn và yêu cầu của bài tiểu luận để đảm bảo rằng bạn đáp ứng được các yêu cầu cụ thể.

100 đề tài tiểu luận môn hành chính so sánh
100 đề tài tiểu luận môn hành chính so sánh

100 đề tài tiểu luận môn hành chính sổ sánh

Dưới đây là 100 đề tài tiểu luận môn hành chính sổ sánh mà bạn có thể tham khảo:

 1. So sánh hệ thống hành chính công của Mỹ và Anh.
 2. Đánh giá sự tương đồng và khác biệt giữa hệ thống hành chính công tại Trung Quốc và Nhật Bản.
 3. So sánh quy trình ra quyết định hành chính công ở Ấn Độ và Úc.
 4. Phân tích các đặc điểm chính của hệ thống hành chính công của Đức và Pháp.
 5. So sánh quá trình phát triển và ảnh hưởng của các hệ thống hành chính công của Singapore và Malaysia.
 6. Đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý nhân sự trong hành chính công của Canada và Hàn Quốc.
 7. So sánh chính sách phát triển kinh tế và hành chính công của Trung Quốc và Ấn Độ.
 8. Phân tích vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong hệ thống hành chính công của Mỹ và Anh.
 9. So sánh cách thức giải quyết tranh chấp hành chính công giữa Australia và New Zealand.
 10. Đánh giá tác động của sự đổi mới công nghệ trong hệ thống hành chính công của Nhật Bản và Hàn Quốc.
 11. So sánh mô hình quản lý và quản lý dự án trong hành chính công của Pháp và Đức.
 12. Phân tích chính sách quản lý tài chính công của Mỹ và Trung Quốc.
 13. So sánh quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính công của Singapore và Ấn Độ.
 14. Đánh giá quy trình đào tạo và phát triển nhân viên trong hành chính công của Úc và Canada.
 15. So sánh sự minh bạch và trách nhiệm tài chính trong hành chính công của Hàn Quốc và Nhật Bản.
 16. Phân tích ảnh hưởng của quy trình quản lý hiệu suất trong hành chính công của Mỹ và Pháp.
 17. So sánh mô hình quản lý dự án chung và đặc thù trong hành chính công của Malaysia và Indonesia.
 18. Đánh giá tác động của hệ thống phân quyền trong hành chính công của Canada và Úc.
 19. So sánh quy trình lập pháp và thực thi luật pháp trong hành chính công của Anh và Đức.
 20. Phân tích cách thức quản lý văn bản và tài liệu trong hành chính công của Pháp và Mỹ.
 21. So sánh cơ chế giám sát và kiểm soát công tác hành chính công tại Trung Quốc và Nhật Bản.
 22. Đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách tài chính công trong hành chính công của Úc và New Zealand.
 23. So sánh vai trò và quyền hạn của Ủy ban Châu Âu và Liên Hiệp Quốc trong hành chính công.
 24. Phân tích cách thức quản lý dự án và đánh giá rủi ro trong hành chính công của Mỹ và Anh.
 25. So sánh cách thức xử lý tham nhũng trong hành chính công của Singapore và Malaysia.
 26. Đánh giá sự phát triển và ảnh hưởng của hệ thống hành chính công ở Ấn Độ và Brazil.
 27. So sánh chính sách quản lý nhân sự trong hành chính công của Pháp và Canada.
 28. Phân tích vai trò và tác động của các tổ chức phi chính phủ trong hành chính công của Trung Quốc và Mỹ.
 29. So sánh quy trình đào tạo và phát triển cán bộ công chức trong hành chính công của Hàn Quốc và Nhật Bản.
 30. Đánh giá ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông trong hành chính công của Úc và Singapore.
 31. So sánh cách thức quản lý và vận hành hệ thống y tế công cộng của Pháp và Anh.
 32. Phân tích chính sách quản lý tài chính công trong hành chính công của Trung Quốc và Đức.
 33. So sánh quản lý dữ liệu và thông tin trong hành chính công của Mỹ và Hàn Quốc.
 34. Đánh giá quy trình đánh giá và đánh giá hiệu quả trong hành chính công của Canada và Úc.
 35. So sánh sự minh bạch và trách nhiệm tài chính trong hành chính công của Nhật Bản và Singapore.
 36. Phân tích ảnh hưởng của chính sách phân quyền trong hành chính công của Mỹ và Pháp.
 37. So sánh mô hình quản lý dự án trong hành chính công của Malaysia và Indonesia.
 38. Đánh giá tác động của hệ thống phân quyền trong hành chính công của Canada và Úc.
 39. So sánh quy trình lập pháp và thực thi luật pháp trong hành chính công của Anh và Đức.
 40. Phân tích quản lý nguồn lực trong hành chính công của Mỹ và Singapore.
 41. So sánh sự ảnh hưởng của công nghệ thông tin trong quản lý tài chính công của Pháp và Nhật Bản.
 42. Đánh giá quy trình phân quyền quyết định trong hành chính công của Hàn Quốc và Úc.
 43. So sánh quản lý sự thay đổi tổ chức trong hành chính công của Canada và New Zealand.
 44. Phân tích chính sách quản lý nhân sự đa dạng trong hành chính công của Mỹ và Anh.
 45. So sánh cơ chế giám sát và kiểm soát quản lý dự án trong hành chính công của Trung Quốc và Singapore.
 46. Đánh giá tác động của công tác đánh giá và giám sát hiệu quả trong hành chính công của Úc và Canada.
 47. So sánh cách thức quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hành chính công của Mỹ và Nhật Bản.
 48. Phân tích vai trò và ảnh hưởng của hệ thống pháp luật trong hành chính công của Anh và Pháp.
 49. So sánh cách thức xử lý sự cố và khẩn cấp trong hành chính công của Singapore và Hàn Quốc.
 50. Đánh giá tác động của chính sách quản lý tài chính công trong hành chính công của Trung Quốc và Mỹ.
 51. So sánh quản lý dự án và quản lý chất lượng trong hành chính công của Pháp và Đức.
 52. Phân tích chính sách quản lý nguồn lực nhân sự trong hành chính công của Hàn Quốc và Singapore.
 53. So sánh cách thức quản lý và vận hành hệ thống y tế công cộng của Mỹ và Canada.
 54. So sánh cách thức quản lý và vận hành hệ thống y tế công cộng của Mỹ và Canada.
 55. Đánh giá vai trò và tác động của các tổ chức phi chính phủ trong hành chính công của Úc và Anh.
 56. So sánh quản lý tài chính công và quản lý nguồn lực trong hành chính công của Trung Quốc và Singapore.
 57. Phân tích cách thức xử lý tranh chấp hành chính công trong hệ thống pháp luật của Mỹ và Pháp.
 58. So sánh mô hình quản lý chất lượng trong hành chính công của Malaysia và Nhật Bản.
 59. Đánh giá ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý tài chính công của Anh và Canada.
 60. So sánh chính sách phát triển vùng nông thôn trong hành chính công của Trung Quốc và Ấn Độ.
 61. Phân tích cách thức quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hành chính công của Singapore và Mỹ.
 62. So sánh quản lý sự thay đổi tổ chức và quản lý dự án trong hành chính công của Hàn Quốc và Pháp.
 63. Đánh giá vai trò và ảnh hưởng của hệ thống quản lý nhân sự trong hành chính công của Mỹ và Úc.
 64. So sánh cơ chế giám sát và kiểm soát công tác hành chính công tại Trung Quốc và Nhật Bản.
 65. Phân tích quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong hành chính công của Pháp và Singapore.
 66. So sánh chính sách quản lý nhân sự trong hành chính công của Hàn Quốc và Canada.
 67. Đánh giá tác động của các tổ chức phi chính phủ trong hành chính công của Mỹ và Anh.
 68. So sánh quy trình đào tạo và phát triển nhân viên trong hành chính công của Singapore và Úc.
 69. Phân tích ảnh hưởng của công tác đánh giá và giám sát hiệu quả trong hành chính công của Trung Quốc và Canada.
 70. So sánh cách thức quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hành chính công của Mỹ và Hàn Quốc.
 71. Đánh giá tác động của chính sách quản lý tài chính công trong hành chính công của Úc và Mỹ.
 72. So sánh cách thức quản lý và vận hành hệ thống y tế công cộng của Pháp và Canada.
 73. Phân tích vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ trong hành chính công của Hàn Quốc và Anh.
 74. So sánh quản lý tài chính công và quản lý nguồn lực trong hành chính công của Singapore và Mỹ.
 75. Đánh giá chính sách phát triển kinh tế và hành chính công của Trung Quốc và Nhật Bản.
 76. So sánh quy trình đánh giá hiệu quả và quản lý chất lượng trong hành chính công của Canada và Pháp.
 77. Phân tích ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý tài chính công của Mỹ và Anh.
 78. So sánh cách thức quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hành chính công của Singapore và Hàn Quốc.
 79. Đánh giá vai trò và tác động của hệ thống pháp luật trong hành chính công của Úc và Pháp.
 80. So sánh cách thức xử lý tham nhũng trong hành chính công của Mỹ và Canada.
 81. Phân tích mô hình quản lý dự án trong hành chính công của Nhật Bản và Singapore.
 82. So sánh chính sách quản lý nhân sự trong hành chính công của Hàn Quốc và Mỹ.
 83. Đánh giá tác động của tổ chức phi chính phủ trong hành chính công của Trung Quốc và Anh.
 84. So sánh quản lý đào tạo và phát triển nhân viên trong hành chính công của Singapore và Canada.
 85. Phân tích ảnh hưởng của công tác đánh giá và giám sát hiệu quả trong hành chính công của Mỹ và Úc.
 86. So sánh cách thức quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hành chính công của Hàn Quốc và Nhật Bản.
 87. Đánh giá tác động của chính sách quản lý tài chính công trong hành chính công của Trung Quốc và Singapore.
 88. So sánh quản lý dự án và quản lý chất lượng trong hành chính công của Mỹ và Anh.
 89. Đánh giá vai trò và tác động của hệ thống pháp luật trong hành chính công của Singapore và Canada.
 90. So sánh cách thức quản lý và vận hành hệ thống y tế công cộng của Trung Quốc và Mỹ.
 91. Phân tích chính sách phát triển kinh tế và hành chính công của Pháp và Nhật Bản.
 92. So sánh quản lý tài chính công và quản lý nguồn lực trong hành chính công của Hàn Quốc và Anh.
 93. Đánh giá ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý tài chính công của Singapore và Mỹ.
 94. So sánh cách thức quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hành chính công của Trung Quốc và Pháp.
 95. Phân tích vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức phi chính phủ trong hành chính công của Hàn Quốc và Canada.
 96. So sánh chính sách phát triển vùng nông thôn trong hành chính công của Mỹ và Anh.
 97. Đánh giá tác động của chính sách quản lý tài chính công trong hành chính công của Singapore và Canada.
 98. So sánh quản lý sự thay đổi tổ chức và quản lý dự án trong hành chính công của Trung Quốc và Mỹ.
 99. Phân tích ảnh hưởng của công tác đánh giá và giám sát hiệu quả trong hành chính công của Hàn Quốc và Nhật Bản.
 100. So sánh cách thức quản lý rủi ro và khủng hoảng trong hành chính công của Mỹ và Singapore.

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY – Kho Bài Mẫu tiểu luận môn hành chính sổ sánh

Bài mẫu : Tiểu luận Khái niệm và đặc điểm của trách nhiệm hành chính

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Trên đây là 100 đề tài tiểu luận môn hành chính sổ sánh. Hy vọng nó có thể cung cấp cho bạn những ý tưởng và tài liệu để thực hiện tiểu luận của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu khác, hãy để cho tôi biết.Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu các bạn không biết bắt đầu từ đâu và không nhiều thời gian, kinh nghiệm cho bài báo cáo, luận văn sắp tới của bạn thì các bạn có thể liên hệ với dịch vụ viết tiểu luận  của luận văn Master để được trợ giúp.

Số điện thoại : 0973287149

Zalo/Tele : 0973287149

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo